اهنگ مهستی تقصیر توست

اهنگ مهستی تقصیر توست
Music MHSTY – TGHSYR TVST + Lyrics + 320 And 128

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

دل حوسای تازه تازه داره ♫♪

نم نم بارون شده تا بباره

باز داره دل این دل خسته از تو ♫♪

یه عشق تازه واسه من میاره

یه عشق تازه واسه من میاره ♫♪

♫♯♯ اهنگ مهستی تقصیر توست ♫♫♯♫♯♫

تقصیر توست باز اگه

من مثل دیوونه هام ♫♪

بی تو یه شب گردم و

راهی میخونه هام ♫♪

تقصیر توست باز اگه

♫♯♯ اهنگ مهستی تقصیر توست ♫♫♯♫♯♫

من مثل دیوونه هام ♫♪

بی تو یه شب گردم و

راهی میخونه هام ♫♪

تقصیر توست اگه

مثل دیوونه هام ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

تقصیر توست اگه

توی میخونه هام ♫♪

تقصیر توست اگه

مثل دیوونه هام ♫♪

تقصیر توست اگه

Www.arvandmusic.ir

توی میخونه هام ♫♪

خیال نکن دارم تو عشق

بازی در میارم ♫♪

ببین چه کردی که دیگه

تو رو دوست ندارم ♫♪

♫♯♯ اهنگ مهستی تقصیر توست ♫♫♯♫♯♫

آخ اگه دل دوست نداشت

تو باید دستشو می خوندی ♫♪

با این همه خوبو بدم

واسه من مهربون می موندی ♫♪

مهربون می موندی

♫♯♯ اهنگ مهستی تقصیر توست ♫♫♯♫♯♫

دل حوسای تازه تازه داره ♫♪

نم نم بارون شده تا بباره

باز داره دل این دل خسته از تو ♫♪

یه عشق تازه واسه من میاره

یه عشق تازه واسه من میاره ♫♪

Www.arvandmusic.ir

تقصیر توست باز اگه

من مثل دیوونه هام ♫♪

بی تو یه شب گردم و

راهی میخونه هام ♫♪

تقصیر توست باز اگه

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

من مثل دیوونه هام ♫♪

بی تو یه شب گردم و

راهی میخونه هام ♫♪

تقصیر توست اگه

مثل دیوونه هام ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

تقصیر توست اگه

توی میخونه هام ♫♪

تقصیر توست اگه

مثل دیوونه هام ♫♪

تقصیر توست اگه

♫♯♯ اهنگ مهستی تقصیر توست ♫♫♯♫♯♫

توی میخونه هام ♫♪

خیال نکن دارم تو عشق

بازی در میارم ♫♪

ببین چه کردی که دیگه

تو رو دوست ندارم ♫♪

Www.arvandmusic.ir

آخ اگه دل دوست نداشت

تو باید دستشو می خوندی ♫♪

با این همه خوبو بدم

واسه من مهربون می موندی ♫♪

مهربون می موندی

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

♫♪

اهنگ مهستی تقصیر توست
- مشاهده

اهنگ مهستی شریک

اهنگ مهستی شریک
Music MHSTY – SHRYK + Lyrics + 320 And 128

Www.arvandmusic.ir

شریک سقف من نیستی ♫♪

بذار همسایه باشیم و فقط یک دونه دیوارو

شریکم باش . شریکم باش . شریکم ♫♪

شریک عمر من نیستی

بیا هملحظه باشیم و همین یک لحظه دیدارو ♫♪

Www.arvandmusic.ir

شریکم باش . شریکم باش . شریکم

فقط در هفته . یک لبخند . لبتو قسمت من کن ♫♪

اگه خورشید من نیستی . بیا و شمعو روشن کن

تمنای شرابم نیست . یه جرعه آب شریکم باش ♫♪

کنار چشمه رویا . یه لحظه خواب شریکم باش

♫♯♯ اهنگ مهستی شریک ♫♫♯♫♯♫

شریک سقف من نیستی ♫♪

بذار همسایه باشیم و فقط یک دونه دیوارو

شریکم باش . شریکم باش . شریکم ♫♪

شریک زندگیم نیستی . شریک آرزویم باش

اگه نیستی کنار من . بیا و ربرویم باش ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

سلامی کن گه و گاهی . به نام آشنا بر من

همین اندازه هم بسه . برای شور دل بستن ♫♪

غزلخونم نباش اما به حرفی ساده شادم کن

اگه دیدی منو . بشناس . نمیگم اینکه یادم کن ♫♪

یه عشق نا به سامانو چه سامانی از این خوشتر

Www.arvandmusic.ir

شکایتنامه دل رو چه پایانی از این خوشتر؟ ♫♪

شریک سقف من نیستی

بذار همسایه باشیم و فقط یک دونه دیوارو ♫♪

شریکم باش . شریکم باش . شریکم

شریک زندگیم نیستی . شریک آرزویم باش ♫♪

♫♯♯ اهنگ مهستی شریک ♫♫♯♫♯♫

اگه نیستی کنار من . بیا و ربرویم باش

سلامی کن گه و گاهی . به نام آشنا بر من ♫♪

همین اندازه هم بسه . برای شور دل بستن

شریک عمر من نیستی ♫♪

بیا هملحظه باشیم و همین یک لحظه دیدارو

♫♯♯ اهنگ مهستی شریک ♫♫♯♫♯♫

شریکم باش . شریکم باش . شریکم ♫♪

فقط در هفته . یک لبخند . لبتو قسمت من کن

اگه خورشید من نیستی . بیا و شمعو روشن کن ♫♪

تمنای شرابم نیست . یه جرعه آب شریکم باش

کنار چشمه رویا . یه لحظه خواب شریکم باش ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

بذار همسایه باشیم و فقط یک دونه دیوارو

شریکم باش . شریکم باش . شریکم ♫♪

♫♪

اهنگ مهستی شریک
- مشاهده

اهنگ مهستی دیگه نکن گریه آلبوم حقیقت (

اهنگ مهستی دیگه نکن گریه آلبوم حقیقت (
Music MHSTY – DYGH NKN GRYH ALBVM HGHYGHT ( + Lyrics + 320 And 128

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

دیگه نکن گریه ما مال هم هستیم ♫♪

ما رشته ی عمرو محکم به بستیم

دیگه نکن گریه چون روشنی پیداست ♫♪

تا مال هم باشیم

آینده مال ماست آینده مال ماست ♫♪

Www.arvandmusic.ir

دیگه نکن گریه محتاج لبخندم

تا بخت بیاد خونه در رو نمی بندم ♫♪

در پشت تاریکی رنگ سحر پیداست

از آرزو امشب در قلب من غوغاست ♫♪

تا این خدای خوب چرخو میگردونه

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

این خونهء عشقم بی تو نمیمونه ♫♪

تا این خدای خوب چرخو میگردونه

این خونهء عشقم بی تو نمیمونه ♫♪

هر دو نه خوب خوب نه هر دو بد بودیم

رسم رفاقت رو ما نابلد بودیم ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

مست از جوونیها عاشق ولی مغرور

در امتحان خود ما هر دو رد بودیم ♫♪

مست از جوونیها عاشق ولی مغرور

در امتحان خود ما هر دو رد بودیم ♫♪

تا این خدای خوب چرخو میگردونه

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

این خونه ی عشقم بی تو نمیمونه ♫♪

تا این خدای خوب چرخو میگردونه

این خونهء عشقم بی تو نمیمونه ♫♪

هر دو نه خوب خوب نه هر دو بد بودیم

رسم رفاقت رو ما نابلد بودیم ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

مست از جوونیها عاشق ولی مغرور

در امتحان خود ما هر دو رد بودیم ♫♪

مست از جوونیها عاشق ولی مغرور

در امتحان خود ما هر دو رد بودیم ♫♪

تا این خدای خوب چرخو میگردونه

Www.arvandmusic.ir

این خونهء عشقم بی تو نمیمونه ♫♪

تا این خدای خوب چرخو میگردونه

این خونهء عشقم بی تو نمیمونه ♫♪

تا این خدای خوب چرخو میگردونه

این خونهء عشقم بی تو نمیمونه ♫♪

♫♯♯ اهنگ مهستی دیگه نکن گریه آلبوم حقیقت ( ♫♫♯♫♯♫

♫♪

اهنگ مهستی دیگه نکن گریه  آلبوم حقیقت (
- مشاهده

اهنگ مهستی امتحان

اهنگ مهستی امتحان
Music MHSTY – AMTHAN + Lyrics + 320 And 128

♫♯♯ اهنگ مهستی امتحان ♫♫♯♫♯♫

ببین قلبم شکست اما نترسید ♫♪

ترقه بازی ترسیدن نداره

یکی خواستش دل و ♫♪

چیزی نگفتم

دل خالی که دزدیدن نداره ♫♪

♫♯♯ اهنگ مهستی امتحان ♫♫♯♫♯♫

تو این دیوونه رو باز امتحان کن

ولی عاشق که سنجیدن نداره ♫♪

می گی که شاید خوابم رو ببینی

چشای خیس که خوابیدن نداره ♫♪

می گم چشم تو باشه قبله ی من

♫♯♯ اهنگ مهستی امتحان ♫♫♯♫♯♫

می گی چشم که پرستیدن نداره ♫♪

هوای چشمم امشب ابره ابره

ولیکن نای باریدن نداره ♫♪

ازت خواستم بپرسم

اما دیدم ♫♪

♫♯♯ اهنگ مهستی امتحان ♫♫♯♫♯♫

جواب نه که پرسیدن نداره

چه لبخندی زدی به گریه ی من ♫♪

عزیزم گریه خندیدن نداره

♫♪

اهنگ مهستی امتحان
- مشاهده

اهنگ مهستی تو ای عشق

اهنگ مهستی تو ای عشق
Music MHSTY – TV AY ASHGH + Lyrics + 320 And 128

♫♯♯ اهنگ مهستی تو ای عشق ♫♫♯♫♯♫

کمکم کن ای عشق نذار بمیرم ♫♪

بذار که زنده باشم روتو ببینم

برس بدادم ای عشق دلم هلاکه ♫♪

رسیدن تو از راه روز نجاته

تو بدادم برس عشق چشم انتظارم ♫♪

Www.arvandmusic.ir

هیچ ارزویی جز تو ندارم

کمکم کن تو ای عشق پرامو وا کن ♫♪

بیمن این عشق عاشق صدام کن

عاشقم کن تو ای عشق اسمت قشنگه ♫♪

یه عمره که دنیا سرت میجنگه

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

اگه عشقی نباشه دلسرگردونه ♫♪

چه فایده داره اون دایکه خونه

هرچی که دارم من از تو دارم ♫♪

تو زندگیمی دارو ندارم

باور ندارم هرچیکه دارم ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

میخوام رو سینه ات

من سر بذارم ♫♪

کمکم کن تو ای عشق عاشقترینم

منو قربونیت کن ای نازنینم ♫♪

هرچی دارم عزیزم من از تو دارم

Www.arvandmusic.ir

تو همه زندگیمی دارو ندارم ♫♪

تو بدادم برس عشق چشم انتظارم

هیچ ارزویی جز تو ندارم ♫♪

کمکم کن تو ای عشق پرامو وا کن

بیمن این عشق عاشق صدام کن ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

عاشقم کن تو ای عشق اسمت قشنگه

یه عمره که دنیا سرت میجنگه ♫♪

اگه عشقی نباشه دلسرگردونه

چه فایده داره اون دایکه خونه ♫♪

هرچی که دارم من از تو دارم

♫♯♯ اهنگ مهستی تو ای عشق ♫♫♯♫♯♫

تو زندگیمی دارو ندارم ♫♪

باور ندارم هرچیکه دارم

میخوام رو سینه ات ♫♪

من سر بذارم

باور نداااارم ♫♪

♫♯♯ اهنگ مهستی تو ای عشق ♫♫♯♫♯♫

♫♪

اهنگ مهستی تو ای عشق
- مشاهده

اهنگ مهستی عاشق

اهنگ مهستی عاشق
Music MHSTY – AASHGH + Lyrics + 320 And 128

♫♯♯ اهنگ مهستی عاشق ♫♫♯♫♯♫

کاشکی عشق دیروز هنوز میون ما بود ♫♪

واسه من توی قلبت هنوز یه ذره جا بود

میخوای تنهام بذاری با این دل دیوونه ♫♪

میگی سیری از من به صدهزار بهونه

من دوستت دارم . عاشقتم . اینجوری آزارم نده ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

جواب رد به این قلب گرفتارم نده

من دوستت دارم . عاشقتم . اینجوری آزارم نده ♫♪

جواب رد به این قلب گرفتارم نده

نگو تمومه عمر آشنایی ♫♪

نگو رسیده لحظه جدایی

♫♯♯ اهنگ مهستی عاشق ♫♫♯♫♯♫

قسم به اون خدایی که میپرستی ♫♪

دار و ندار این زن . فقط تو هستی

کاشکی از اول من میدونستم ♫♪

معنی حرفایی که میگی نمیدونی

برای قلب ساده خوش باور من ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

مثل هوسهای جوونی نمیمونی

من دوستت دارم . عاشقتم . اینجوری آزارم نده ♫♪

جواب رد به این قلب گرفتارم نده

من دوستت دارم . عاشقتم . اینجوری آزارم نده ♫♪

جواب رد به این قلب گرفتارم نده

♫♯♯ اهنگ مهستی عاشق ♫♫♯♫♯♫

نگو تمومه عمر آشنایی ♫♪

نگو رسیده لحظه جدایی

قسم به اون خدایی که میپرستی ♫♪

دار و ندار این زن . فقط تو هستی

کاشکی از اول من میدونستم ♫♪

♫♯♯ اهنگ مهستی عاشق ♫♫♯♫♯♫

معنی حرفایی که میگی نمیدونی

برای قلب ساده خوش باور من ♫♪

مثل هوسهای جوونی نمیمونی

من دوستت دارم . عاشقتم . اینجوری آزارم نده ♫♪

جواب رد به این قلب گرفتارم نده

♫♯♯ اهنگ مهستی عاشق ♫♫♯♫♯♫

من دوستت دارم . عاشقتم . اینجوری آزارم نده ♫♪

جواب رد به این قلب گرفتارم نده

♫♪

اهنگ مهستی عاشق
- مشاهده