اهنگ میثم بختیاری شک نکن

اهنگ میثم بختیاری شک نکن
Music MYSM BKHTYARY – SHK NKN + Lyrics + 320 And 128

Www.arvandmusic.ir

رو ساحل ِسرخ ِدلت اسم ِکسی رو حک نکن ♫♪

به این که من دوست دارم ، حتی یه ذره شک نکن

بزار بهت گفته باشم که ماجرای ما و عشق ♫♪

تقصیر ِچشمای ِتو بود ، وگرنه ما کجا و عشق

سرم تو لاک خودم و دلم یه جو هوس نداشت ♫♪

Www.arvandmusic.ir

بس که یه عمر آزگار، کاری به کار کس نداشت

تا این که پیدا شدی و گفتی از این چشای ِخیس ♫♪

تو دفتر ترانه هات ، یه قطره بارون بنویس

عشقمو دستِ کم نگیر، درسته مجنون نمی شم ♫♪

وقتی که گریه می کنی ، حریف ِ بارون نمی شم

♫♯♯ اهنگ میثم بختیاری شک نکن ♫♫♯♫♯♫

عشقمو دستِ کم نگیر، درسته مجنون نمی شم ♫♪

وقتی که گریه می کنی ، حریف ِ بارون نمی شم

رو ساحل ِسرخ ِدلت اسم ِکسی رو حک نکن ♫♪

به این که من دوست دارم ، حتی یه ذره شک نکن

رو ساحل ِسرخ ِدلت اسم ِکسی رو حک نکن ♫♪

♫♯♯ اهنگ میثم بختیاری شک نکن ♫♫♯♫♯♫

به این که من دوست دارم ، حتی یه ذره شک نکن

هنوز یه قطره اشکتو ، به صدتا دریا نمی دم ♫♪

یه لحظه با تو بودنو به عمر ِ دنیا نمی دم

همین روزا به خاطرت ، به سیم آخر می زنم ♫♪

قلبمو دست ِکم نگیر ، حریف ِعشق ِتو منم

♫♯♯ اهنگ میثم بختیاری شک نکن ♫♫♯♫♯♫

عشقمو دستِ کم نگیر، درسته مجنون نمی شم ♫♪

وقتی که گریه می کنی ، حریف ِ بارون نمی شم

عشقمو دستِ کم نگیر، درسته مجنون نمی شم ♫♪

وقتی که گریه می کنی ، حریف ِ بارون نمی شم

عشقمو دستِ کم نگیر، درسته مجنون نمی شم ♫♪

♫♯♯ اهنگ میثم بختیاری شک نکن ♫♫♯♫♯♫

وقتی که گریه می کنی ، حریف ِ بارون نمی شم

عشقمو دستِ کم نگیر، درسته مجنون نمی شم ♫♪

وقتی که گریه می کنی ، حریف ِ بارون نمی شم

♫♪

اهنگ میثم بختیاری شک نکن
- مشاهده