اهنگ نازی افشار عصیان

اهنگ نازی افشار عصیان
Music NAZY AFSHAR – ASYAN + Lyrics + 320 And 128

Www.arvandmusic.ir

در سکوت شب ناله ام یا رب ♫♪

می رود تا آسمانها تا رسد شاید به گوش تو

خسته و گریان تشنه عصیان(ترانه از سایت listenpersian.net) ♫♪

می روم تا بی نهایت تا بیابم جام نوش تو

می زنم فریاد داد از این بیداد آشیانم را دادی بر باد ♫♪

♫♯♯ اهنگ نازی افشار عصیان ♫♫♯♫♯♫

رفته ام از یاد وای از این بیداد درد من را برده ای از یاد

ای مرا یاور بگو تا کنم باور بگو ♫♪

بی امید زندگی تا به کی این بندگی

می زنم فریاد داد از این بیداد آشیانم را دادی بر باد ♫♪

رفته ام از یاد وای از این بیداد درد من را برده ای از یاد

Www.arvandmusic.ir

خسته از آوارگی تنها به دامانم غمی ♫♪

بغض تلخی در گلو دارم خدایا مرهمی

دست سرد سرنوشت آمد رقم زد هر چه خواست ♫♪

آشیان ویرانه ام آشیان ویرانه ام هرگز نیاسودم دمی

♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

اهنگ نازی افشار عصیان
- مشاهده