اهنگ ناصر عبداللهی شیوهء ما

اهنگ ناصر عبداللهی شیوهء ما
Music NASR ABDALLHY – SHYVHء MA + Lyrics + 320 And 128

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

نتوان گفت که این قافله وار میماند ♫♪

خسته و خفته . از این خیر جدا میماند

این ره این نیست که از خاطره اش یاد کنیم ♫♪

این سفر . همره تاریخ به جا میماند

این ره این نیست که از خاطره اش یاد کنیم ♫♪

♫♯♯ اهنگ ناصر عبداللهی شیوهء ما ♫♫♯♫♯♫

این سفر . همره تاریخ به جا میماند

دانه و دام در این راه فراوان اما ♫♪

مرغ دلسیر ز هر دام رها میماند

میرسی آخر و افسانه وا ماندن ما ♫♪

همچو داغی به دل حادثه ها میماند

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

بی صداتر ز سکوتیم ♫♪

بی صداتر ز سکوتیم

ولی گام خروش نغمه ماست که در گوش شما میمانید ♫♪

بروید ای دلتان نیمه . که در شیوه ما

مرد با هر چه ستم هر چه بلا میماند ♫♪

Www.arvandmusic.ir

بروید ای دلتان نیمه . که در شیوه ما

مرد با هر چه ستم هر چه بلا میماند ♫♪

♫♪

اهنگ ناصر عبداللهی شیوهء ما
- مشاهده