اهنگ ناهيد بیا برگرد

اهنگ ناهيد بیا برگرد
Music NAHيD – BYA BRGRD + Lyrics + 320 And 128

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

وقتی که بین عاشقا حرف جدایی پیش میاد ♫♪

از این همه خوبی آدم فقط یادش بدیش میاد

اینجاست که اشک جاری میشه ♫♪

گریش گرفتاری میشه

دلی که ازرده شده فکر دل آزاری میشه ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

بیا برگرد تا از عشقت نمردم

دارم میمیرم از بس قصه خوردم ♫♪

بیا برگرد تا از عشقت نمردم

دارم میمیرم از بس قصه خوردم ♫♪

جدایی خیلی سخته

Www.arvandmusic.ir

یه روزش چند تا روزه ♫♪

آدم دلش میگیره

آدم دلش می سوزه ♫♪

جدایی درد و غمه

روزهای پر ماتمه ♫♪

♫♯♯ اهنگ ناهيد بیا برگرد ♫♫♯♫♯♫

یه روز دو روز نداره

یه لحظش یک عالمه ♫♪

بیا برگرد تا از عشقت نمردم

دارم میمیرم از بس قصه خوردم ♫♪

بیا برگرد تا از عشقت نمردم

♫♯♯ اهنگ ناهيد بیا برگرد ♫♫♯♫♯♫

دارم میمیرم از بس قصه خوردم ♫♪

وقتی که بین عاشقا حرف جدایی پیش میاد

از این همه خوبی آدم فقط یادش بدیش میاد ♫♪

اینجاست که اشک جاری میشه

گریش گرفتاری میشه ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

دلی که ازرده شده فکر دل آزاری میشه

بیا برگرد تا از عشقت نمردم ♫♪

دارم میمیرم از بس قصه خوردم

بیا برگرد تا از عشقت نمردم ♫♪

دارم میمیرم از بس قصه خوردم

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

بیا برگرد تا از عشقت نمردم ♫♪

دارم میمیرم از بس قصه خوردم

بیا برگرد تا از عشقت نمردم ♫♪

دارم میمیرم از بس قصه خوردم

جدایی خیلی سخته ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

یه روزش چند تا روزه

آدم دلش میگیره ♫♪

آدم دلش می سوزه

جدایی درد و غمه ♫♪

روزهای پر ماتمه

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

یه روز دو روز نداره ♫♪

یه لحظش یک عالمه

بیا برگرد تا از عشقت نمردم ♫♪

دارم میمیرم از بس قصه خوردم

بیا برگرد تا از عشقت نمردم ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

دارم میمیرم از بس قصه خوردم

♫♪

اهنگ ناهيد بیا برگرد
- مشاهده

اهنگ ناهيد محبوب خوشگل من

اهنگ ناهيد محبوب خوشگل من
Music NAHيD – MHBVB KHVSHGL MN + Lyrics + 320 And 128

Www.arvandmusic.ir

باز اومدی تو شهر ما فتنه و غوغا کردی ♫♪

در دل بیقرار من اتشی بر پا کردی

ببین چه کردی ببین چه کردی ♫♪

محبوب خوشگل من

چه کردی بادل من ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

محبوب خوشگل من

خون شده این دل من ♫♪

تویی امید جانم اینو خودت میدونی

تویی امید جانم اینو خودت میدونی ♫♪

ارزوی دلم رو توی چشام میخونی

Www.arvandmusic.ir

ارزوی دلم رو توی چشام میخونی ♫♪

محبوب خوشگل من

چه کردی بادل من ♫♪

محبوب خوشگل من

خون شده این دل من ♫♪

Www.arvandmusic.ir

بازم که مارا بخدا واله و شیدا کردی

دوباره مارو عزیزم عاشقو رسواکردی ♫♪

ببین چه کردی ببین چه کردی

دلم میخواد با اینو اون دعوا کنم ♫♪

هرکی بتو نظر کنه غوغا کنم

♫♯♯ اهنگ ناهيد محبوب خوشگل من ♫♫♯♫♯♫

بجونش اتیش بزنم شورو شری برپا کنم ♫♪

بجونش اتیش بزنم شورو شری برپا کنم

ضربه ی عاشقانه ♫♪

خورده بتارو پودم

با همه ی وجودم ♫♪

♫♯♯ اهنگ ناهيد محبوب خوشگل من ♫♫♯♫♯♫

حالا دیگه من حسودم

شوریده ای افتاده ام ♫♪

نداری از من خبری

نداری از من خبری ♫♪

اینهمه اشکای من در تو نداره اثری

Www.arvandmusic.ir

در تو نداره اثری ♫♪

محبوب خوشگل من

چه کردی بادل من ♫♪

محبوب خوشگل من

خون شده این دل من ♫♪

Www.arvandmusic.ir

بیاد روی ماهت چنان خرابو مستم

بینامو بی نشونم نمیدونم کی هستم ♫♪

من عاشق تو هستم

من عاشق تو هستم ♫♪

تا وقتی زنده هستم من تو رو میپرستم

Www.arvandmusic.ir

ضربه ی عاشقانه ♫♪

خورده بتارو پودم

با همه ی وجودم ♫♪

حالا دیگه من حسودم

ضربه ی عاشقانه ♫♪

♫♯♯ اهنگ ناهيد محبوب خوشگل من ♫♫♯♫♯♫

خورده بتارو پودم

با همه ی وجودم ♫♪

حالا دیگه من حسودم

باز اومدی تو شهر ما فتنه و غوغا کردی ♫♪

در دل بیقرار من اتشی بر پا کردی

♫♯♯ اهنگ ناهيد محبوب خوشگل من ♫♫♯♫♯♫

ببین چه کردی ببین چه کردی ♫♪

محبوب خوشگل من

چه کردی بادل من ♫♪

محبوب خوشگل من

خون شده این دل من ♫♪

♫♯♯ اهنگ ناهيد محبوب خوشگل من ♫♫♯♫♯♫

تویی امید جانم اینو خودت میدونی

تویی امید جانم اینو خودت میدونی ♫♪

ارزوی دلم رو توی چشام میخونی

ارزوی دلم رو توی چشام میخونی ♫♪

محبوب خوشگل من

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

چه کردی بادل من ♫♪

محبوب خوشگل من

خون شده این دل من ♫♪

بازم که مارا بخدا واله و شیدا کردی

دوباره مارو عزیزم عاشقو رسواکردی ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

ببین چه کردی ببین چه کردی

دلم میخواد با اینو اون دعوا کنم ♫♪

هرکی بتو نظر کنه غوغا کنم

بجونش اتیش بزنم شورو شری برپا کنم ♫♪

بجونش اتیش بزنم شورو شری برپا کنم

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

ضربه ی عاشقانه ♫♪

خورده بتارو پودم

با همه ی وجودم ♫♪

حالا دیگه من حسودم

شوریده ای افتاده ام ♫♪

♫♯♯ اهنگ ناهيد محبوب خوشگل من ♫♫♯♫♯♫

نداری از من خبری

نداری از من خبری ♫♪

اینهمه اشکای من در تو نداره اثری

در تو نداره اثری ♫♪

محبوب خوشگل من

Www.arvandmusic.ir

چه کردی بادل من ♫♪

محبوب خوشگل من

خون شده این دل من ♫♪

بیاد روی ماهت چنان خرابو مستم

بینامو بی نشونم نمیدونم کی هستم ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

من عاشق تو هستم

من عاشق تو هستم ♫♪

تا وقتی زنده هستم من تو رو میپرستم

ضربه ی عاشقانه ♫♪

خورده بتارو پودم

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

با همه ی وجودم ♫♪

حالا دیگه من حسودم

ضربه ی عاشقانه ♫♪

خورده بتارو پودم

با همه ی وجودم ♫♪

♫♯♯ اهنگ ناهيد محبوب خوشگل من ♫♫♯♫♯♫

حالا دیگه من حسودم

♫♪

اهنگ ناهيد محبوب خوشگل من
- مشاهده