اهنگ نلی با بهترین

2023/05/05 0 دیدگاه نلی

اهنگ نلی با بهترین
Music NLY – BA BHTRYN + Lyrics + 320 And 128

Www.arvandmusic.ir

با بهترین ترانه در این سکوت بی کرانه ♫♪

باز آمدی به خانه ی من

شده چشمم از تو روشن ♫♪

شعر جوانیم را ، آواز زندگانیم را

بنشین دمی در آشیانم تا در گوش تو بخوانم ♫♪

♫♯♯ اهنگ نلی با بهترین ♫♫♯♫♯♫

ای رویت مهتاب شب من

نام تو دائم بر لب من ♫♪

من بی تو آرامش ندارم

دور از تو هر جا می گذرم ♫♪

روی تو باشد در نظرم

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

باز آ که بی تو بی قرارم ♫♪

تو خورشید منی

تو امید منی ♫♪

تو دریای عشقی

در این نیمه شبان ♫♪

Www.arvandmusic.ir

بر این خسته دلان

تو دنیای عشقی ♫♪

تو خورشید منی

تو امید منی ♫♪

تو دریای عشقی

Www.arvandmusic.ir

در این نیمه شبان ♫♪

بر این خسته دلان

تو دنیای عشقی ♫♪

♫♪

اهنگ نلی با بهترین
- مشاهده

اهنگ نلی بوسه

2023/04/26 0 دیدگاه نلی

اهنگ نلی بوسه
Music NLY – BVSH + Lyrics + 320 And 128

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

شراب و نعشه اش را دوست دارم ♫♪

اگر از جام لب های تو نوشم

اگر چون آن شب بارانی و سرد ♫♪

به جای خون به رگ های تو جوشم

اگر بوسه گناه اختیاریست ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

که پیشی از گناهکاران گرفتم

به جای جام لبهایت خیالی ♫♪

هزاران بوسه از باران گرفتم

به یادت هست آن شب زیر باران ؟ ♫♪

چو خورشیدی درخشیدی و رفتی

♫♯♯ اهنگ نلی بوسه ♫♫♯♫♯♫

چو مرغی آشنا با من دریغا ♫♪

ز دامم دانه برچیدی و رفتی

تو رفتی در سکوتی سرد اما ♫♪

یه لبخند از غمی در دل نهفتم

نگفتی وعده ی دیدار فردا ♫♪

Www.arvandmusic.ir

نگفتم بعد تو یکدم نخفتم

صدایم گر بیایی یک شبی راااااااا ♫♪

چو آن شب بار دیگر مست کردیم

به تو گویم حدیث آرزوهاااااا ♫♪

رها از هرچه بود و هست کردیم

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

شراب و نعشه اش را دوست دارم ♫♪

اگر از جام لب های تو نوشم

اگر چون آن شب بارانی و سرد ♫♪

به جای خون به رگ های تو جوشم

♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

اهنگ نلی بوسه
- مشاهده