اهنگ هاتف آی دختره

اهنگ هاتف آی دختره
Music HATF – AY DKHTRH + Lyrics + 320 And 128

Www.arvandmusic.ir

آی دختره آی دختره آی دختره ♫♪

آی دختر ابرو کمون آی دختر بالا بلند

آی دختر خوب و نجیب آی دختر گیسو کمند ♫♪

آی دختر گیسو کمند

وایسا میخوام نگات کنم ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

هر چی دارم فدات کنم

جوونیم و پات بریزم و ♫♪

قربونیه چشات کنم

قربونیه چشات کنم ♫♪

آی دختره آی دختره آی دختره

Www.arvandmusic.ir

هر چی بخوای همون میشم ♫♪

اگه بخوای جوون میشم

باید تو مال من بشی ♫♪

وگرنه نصفه جون میشم

وگرنه نصفه جون میشم ♫♪

♫♯♯ اهنگ هاتف آی دختره ♫♫♯♫♯♫

وقتی میای تو کوچه مون

غوغا میشه محله مون ♫♪

همسایه ها میگن اومد

باز دختر شاه پریون ♫♪

دختر شاه پریون

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

آی دختره آی دختره آی دختره ♫♪

میخوام با رنگ اون چشات

رودخونه ها را رنگ کنم ♫♪

این خونهء قدیمی رو

بخاطرت قشنگ کنم ♫♪

♫♯♯ اهنگ هاتف آی دختره ♫♫♯♫♯♫

میخوام خدا اسم ما را تو آسمونا حک کنه

میخوام خدا به این من ویرونه دل کمک کنه ♫♪

هر چی بخوای همون میشم

اگه بخوای جوون میشم ♫♪

باید تو مال من بشی

♫♯♯ اهنگ هاتف آی دختره ♫♫♯♫♯♫

وگرنه نصفه جون میشم ♫♪

وگرنه نصفه جون میشم

وقتی میای تو کوچه مون ♫♪

غوغا میشه محله مون

همسایه ها میگن اومد ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

باز دختر شاه پریون

دختر شاه پریون ♫♪

آی دختره آی دختره آی دختره

آی دختره آی دختره آی دختره ♫♪

آی دختر ابرو کمون آی دختر بالا بلند

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

آی دختر خوب و نجیب آی دختر گیسو کمند ♫♪

آی دختر گیسو کمند

وایسا میخوام نگات کنم ♫♪

هر چی دارم فدات کنم

جوونیم و پات بریزم و ♫♪

Www.arvandmusic.ir

قربونیه چشات کنم

قربونیه چشات کنم ♫♪

آی دختره آی دختره آی دختره

♫♪

اهنگ هاتف آی دختره
- مشاهده