اهنگ هادی سرگمری عاشقترین آدم دنیا

اهنگ هادی سرگمری عاشقترین آدم دنیا
Music HADY SRGMRY – AASHGHTRYN ADM DNYA + Lyrics + 320 And 128

♫♯♯ اهنگ هادی سرگمری عاشقترین آدم دنیا ♫♫♯♫♯♫

منم اون عاشقترین آدم دنیا ♫♪

که واسه دیونگیهاش کمه دنیا

عشقم عشقای قدیم ♫♪

عشق غریبانه فرهاد

جای شیرین بوده تو قلبش و فکرش ♫♪

♫♯♯ اهنگ هادی سرگمری عاشقترین آدم دنیا ♫♫♯♫♯♫

با خدا وقت دعا میخونده با عشق

وقت شیرینی عشق و توی فکرش ♫♪

حالا ما چیکاره ایم راستی کجاییم

توی راهیم وسط عشق و تمنا ♫♪

خنده دار عشق این دور و زمونه

Www.arvandmusic.ir

مثله شوخی یا مثله بازی شده عاشقی ما ♫♪

منم اون عاشقترین آدم دنیا

که واسه دیونگیهاش کمه دنیا ♫♪

گشته دنیا رو ولی پیدا نکرده

عشق بی رنگ و ریا تو همه دنیا ♫♪

♫♯♯ اهنگ هادی سرگمری عاشقترین آدم دنیا ♫♫♯♫♯♫

اگه اون وقتا یکی لیلی بوده اون یکی مجنون

این روزا عشقا فقط دو روزه مهمون ♫♪

بسکه قلبا کوچیکه سینه ها تنگه

بی مهابا می فروشیم عشق و چه ارزون ♫♪

چرا قلبا همه خالی شده و سرد و سیاهه

Www.arvandmusic.ir

آخه بی عاشقی که عمر تباهه ♫♪

اما من میگم تو ژرفای دلامون

عشق ماهه شب چارده که تو راهه ♫♪

منم اون عاشقترین آدم دنیا

که واسه دیونگیهاش کمه دنیا ♫♪

♫♯♯ اهنگ هادی سرگمری عاشقترین آدم دنیا ♫♫♯♫♯♫

گشته دنیا رو ولی پیدا نکرده

عشق بی رنگ و ریا تو همه دنیا ♫♪

همه دنیا

منم اون عاشقترین آدم دنیا ♫♪

که واسه دیونگیهاش کمه دنیا

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

منم اون عاشقترین آدم دنیا ♫♪

که واسه دیونگیهاش کمه دنیا

گشته دنیا رو ولی پیدا نکرده ♫♪

عشق بی رنگ و ریا تو همه دنیا

همه دنیا ♫♪

♫♯♯ اهنگ هادی سرگمری عاشقترین آدم دنیا ♫♫♯♫♯♫

♫♪

اهنگ هادی سرگمری عاشقترین آدم دنیا
- مشاهده