اهنگ هلن هموطن آلبوم راز

2023/04/26 0 دیدگاه هلن

اهنگ هلن هموطن آلبوم راز
Music HLN – HMVTN ALBVM RAZ + Lyrics + 320 And 128

♫♯♯ اهنگ هلن هموطن آلبوم راز ♫♫♯♫♯♫

هر جا صحبت از صفاست ♫♪

صحبت از مهر و وفاست

صحبت از رفاقته صحبت تهرونیاس ♫♪

شهر شیراز غزلش بم و ضرب المثلش

اصفهان نصف جهانش ♫♪

♫♯♯ اهنگ هلن هموطن آلبوم راز ♫♫♯♫♯♫

به خدا مزه داره خوردن پولک عسلش

هموطن هموطن تاج سر من تو هستی ♫♪

از همون لحظه ی اول تو دلم نشستی

هموطن هموطن تاج سر من تو هستی ♫♪

از همون لحظه ی اول تو دلم نشستی

Www.arvandmusic.ir

یاد ایران یاد خونه س یاد عشقه مگه نه ♫♪

هر یه گوشش واسمون مثل بهشته مگه نه

مگه میشه آدم از خاطره هاش دل بکنه ♫♪

عشق اون خاک و دیار وصله ی این جون و تنه

هموطن هموطن تاج سر من تو هستی ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

از همون لحظه ی اول تو دلم نشستی

هموطن آی هموطن تاج سر من تو هستی ♫♪

از همون لحظه ی اول تو دلم نشستی

هر کدوم از اون دیار داریم هزار تا یادگار ♫♪

شرق و غرب یا که جنوب تا دل اون دریا کنار

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

یه روزی پر می زنیم به سیم آخر می زنیم ♫♪

دنیا رو گشتیم و دیدم

نمیشه یه روزی از خاک وطن دل بکنیم ♫♪

هموطن هموطن تاج سر من تو هستی

از همون لحظه ی اول تو دلم نشستی ♫♪

♫♯♯ اهنگ هلن هموطن آلبوم راز ♫♫♯♫♯♫

هموطن آی هموطن تاج سر من تو هستی

از همون لحظه ی اول تو دلم نشستی ♫♪

هموطن هموطن تاج سر من تو هستی

از همون لحظه ی اول تو دلم نشستی ♫♪

هموطن آی هموطن تاج سر من تو هستی

Www.arvandmusic.ir

از همون لحظه ی اول تو دلم نشستی ♫♪

♫♪

اهنگ هلن هموطن  آلبوم راز
- مشاهده