اهنگ همایون نیک خواهی آخر خط

اهنگ همایون نیک خواهی آخر خط
Music HMAYVN NYK KHVAHY – AKHR KHT + Lyrics + 320 And 128

Www.arvandmusic.ir

دیوونگی بسه من از تو دیونه ترم ♫♪

اره تمومی نداره یه عمره که در به درم

با من غریبگی نکن منم غریب و خسته ام ♫♪

زخمی که خوردم کاری بود به سوی گل نشسته ام

به آخر خط رسیدم این دیگه حاشا نداره ♫♪

♫♯♯ اهنگ همایون نیک خواهی آخر خط ♫♫♯♫♯♫

پرنده های قفسی دیگه تماشا نداره

ثانیه ها تموم شدن تو لحظه های بی کسی ♫♪

حصار و پوشالی شدن پس کی به دادم میرسی پس کی به دادم میرسی

به من نگو اهل کجام بی سرزمین و وطنم ♫♪

کولییمو در به درم خاک غروبه رو تنم

Www.arvandmusic.ir

دیونگی یه قصه بود اده به انتها رسید ♫♪

کولی اواره من رفت و به نا کجا رسید

به آخر خط رسیدم این دیگه حاشا نداره ♫♪

پرنده های قفسی دیگه تماشا نداره

ثانیه ها تموم شدن تو لحظه های بی کسی ♫♪

♫♯♯ اهنگ همایون نیک خواهی آخر خط ♫♫♯♫♯♫

حصار و پوشالی شدن پس کی به دادم میرسی پس کی به دادم میرسی

♫♪

اهنگ همایون نیک خواهی آخر خط
- مشاهده