اهنگ همایون کاظمی گریز

اهنگ همایون کاظمی گریز
Music HMAYVN KAZMY – GRYZ + Lyrics + 320 And 128

Www.arvandmusic.ir

ه می گریزم می گریزم ♫♪

اشک حسرت از چه ریزم

برو برو کز دامت جستم ♫♪

گشوده پر از بامت جستم

یاد از تو دگر نکنم نکنم ♫♪

♫♯♯ اهنگ همایون کاظمی گریز ♫♫♯♫♯♫

سوی تو نظر نکنم نکنم

تو را رها کردم با دگران ♫♪

گذشتم از تو چون رهگذران

رفتم کز تو دگر بیگانه شوم ♫♪

بهر شمع دگر پروانه شوم

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

مهری دیگر با تو ندارم ♫♪

در کوی تو پا نگذارم

بگذر از من کز تو گذشتم ♫♪

از دل تا کی ناله برآرم

نازک طبعی چو برگ گل بودم ♫♪

♫♯♯ اهنگ همایون کاظمی گریز ♫♫♯♫♯♫

به دستت افتادم، پرپر گشتم، پرپر گشتم

اشکی بودم درون بحر غم ♫♪

چو قطره باران گوهر گشتم ،گوهر گشتم

به حال خود بگذارم ♫♪

به حال خود بگذارم

♫♯♯ اهنگ همایون کاظمی گریز ♫♫♯♫♯♫

به دست غم بسپارم ♫♪

که بی تو تنها بروم

برو برو تا بروم ♫♪

♫♪

Www.arvandmusic.ir

اهنگ همایون کاظمی گریز
- مشاهده