اهنگ همایون دیگه دیره

اهنگ همایون دیگه دیره
Music HMAYVN – DYGH DYRH + Lyrics + 320 And 128

♫♯♯ اهنگ همایون دیگه دیره ♫♫♯♫♯♫

از راهی که رفتی برنگرد که دیگه دیره ♫♪

آخه دلم یه جای دیگه گیر کرده اسیره

نیا پیشم ،ولم کن ،برو حوصلت و ندارم ♫♪

از ناز و ادات خسته شدم ، حالت و ندارم

یکی پیدا شده صد مرتبه از تو قشنگ تر ♫♪

Www.arvandmusic.ir

یکی پیدا شده هزار دفعه از تو یه رنگ تر

یکی پیدا شده که قدر عشقم و می دونه ♫♪

از تویه چشام حرف تویه دلم و می خونه

مثل تو نیست که هر کاری کنم ایراد بگیره ♫♪

هر چی بش بگم، حالیش نشه هیچی نگیره

♫♯♯ اهنگ همایون دیگه دیره ♫♫♯♫♯♫

اگه یه لحظه پیشش نباشم دلش می گیره ♫♪

من و دوستم داره ،عاشقمه ،واسم می میره

مثل تو نیست که از عاشق شدن هیچی ندونه ♫♪

همه حرف های عاشقونه ارو بازی بدونه

مثل تو نیست که راست و چپ بره، بگیره بهونه ♫♪

♫♯♯ اهنگ همایون دیگه دیره ♫♫♯♫♯♫

بهونه های جور واجور بگیره از زمونه

یکی پیدا شده صد مرتبه از تو قشنگ تر ♫♪

یکی پیدا شده هزار دفعه از تو یه رنگ تر

یکی پیدا شده که قدر عشقم و می دونه ♫♪

از تویه چشام حرف تویه دلم و می خونه

♫♯♯ اهنگ همایون دیگه دیره ♫♫♯♫♯♫

از راهی که رفتی برنگرد که دیگه دیره ♫♪

آخه دلم یه جای دیگه گیر کرده اسیره

نیا پیشم ،ولم کن ،برو حوصلت و ندارم ♫♪

از ناز و ادات خسته شدم ، حالت و ندارم

یکی پیدا شده صد مرتبه از تو قشنگ تر ♫♪

Www.arvandmusic.ir

یکی پیدا شده هزار دفعه از تو یه رنگ تر

یکی پیدا شده که قدر عشقم و می دونه ♫♪

از تویه چشام حرف تویه دلم و می خونه

مثل تو نیست که هر کاری کنم ایراد بگیره ♫♪

هر چی بش بگم، حالیش نشه هیچی نگیره

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

اگه یه لحظه پیشش نباشم دلش می گیره ♫♪

من و دوستم داره ،عاشقمه ،واسم می میره

مثل تو نیست که از عاشق شدن هیچی ندونه ♫♪

همه حرف های عاشقونه ارو بازی بدونه

مثل تو نیست که راست و چپ بره، بگیره بهونه ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

بهونه های جور واجور بگیره از زمونه

یکی پیدا شده صد مرتبه از تو قشنگ تر ♫♪

یکی پیدا شده هزار دفعه از تو یه رنگ تر

یکی پیدا شده که قدر عشقم و می دونه ♫♪

از تویه چشام حرف تویه دلم و می خونه

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

♫♪

اهنگ همایون دیگه دیره
- مشاهده

اهنگ همایون عادت

اهنگ همایون عادت
Music HMAYVN – AADT + Lyrics + 320 And 128

♫♯♯ اهنگ همایون عادت ♫♫♯♫♯♫

هرگز نخواستم که تو رو با کسی قسمت بکنم ♫♪

یا از تو حتی با خودم یه لحظه صحبت بکنم

هرگز نخواستم که به داشتن تو عادت بکنم ♫♪

بگم فقط مال منی به تو جسارت بکنم

اون قدر ظریفی که با یک نگاه هرزه می شکنی ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

اما تو خلوت خودم ، تنها فقط مال منی

هرگز نخواستم که به داشتن تو عادت بکنم ♫♪

بگم فقط مال منی به تو جسارت بکنم

ترسم اینه که رو تنت جای نگاهم بمونه ♫♪

یا روی پیشه ی چشات غبار آهم بمونه

♫♯♯ اهنگ همایون عادت ♫♫♯♫♯♫

تو پاک و ساده مثل خواب ، حتی با بوسه می شکنی ♫♪

شکل همه آرزوهام ، تجسم خواب منی

حتی با اینکه هیچ کس مثل من عاشق تو نیست ♫♪

پیش تو آینه ی چشام حقیره ، لایق تو نیست

حقیره ، لایق تو نیست ♫♪

Www.arvandmusic.ir

هرگز نخواستم که به داشتن تو عادت بکنم

بگم فقط مال منی به تو جسارت بکنم ♫♪

ترسم اینه که رو تنت جای نگاهم بمونه

یا روی پیشه ی چشات غبار آهم بمونه ♫♪

تو پاک و ساده مثل خواب ، حتی با بوسه می شکنی

♫♯♯ اهنگ همایون عادت ♫♫♯♫♯♫

شکل همه آرزوهام ، تجسم خواب منی ♫♪

حتی با اینکه هیچ کس مثل من عاشق تو نیست

پیش تو آینه ی چشام حقیره ، لایق تو نیست ♫♪

حقیره ، لایق تو نیست

هرگز نخواستم که به داشتن تو عادت بکنم ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

بگم فقط مال منی به تو جسارت بکنم

♫♪

اهنگ همایون عادت
- مشاهده

اهنگ همایون لالایی

اهنگ همایون لالایی
Music HMAYVN – LALAYY + Lyrics + 320 And 128

♫♯♯ اهنگ همایون لالایی ♫♫♯♫♯♫

لالالالا لالا گل پونه ♫♪

بیا که بدون تو دل خونه

بیا که بدون تو تن خستم ♫♪

لبریز از حس جنونه

لالالالا لالا گل لاله ♫♪

♫♯♯ اهنگ همایون لالایی ♫♫♯♫♯♫

زندگی بی تو واسم محاله

بیا از اون وقتی که رفتی ♫♪

این دل داره همش می ناله

گریه شده کار من و ♫♪

غصه شده همدم من

♫♯♯ اهنگ همایون لالایی ♫♫♯♫♯♫

قطره ی اشک تو چشام ♫♪

شده شریک غم من

خونه بدون تو شده ♫♪

مثل یه زندون سوت و کور

من موندم و هق هق واسه ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

خاطره های جور واجور

بیا که با اومدنت ♫♪

تموم می شه درد های من

بیا که وقتی تو باشی ♫♪

قشنگ می شه دنیای من

♫♯♯ اهنگ همایون لالایی ♫♫♯♫♯♫

لالالالا لالا گل پونه ♫♪

بیا که بدون تو دل خونه

بیا که بدون تو تن خستم ♫♪

لبریز از حس جنونه

لالالالا لالا گل لاله ♫♪

Www.arvandmusic.ir

زندگی بی تو واسم محاله

بیا از اون وقتی که رفتی ♫♪

این دل داره همش می ناله

بدون که تو هق هق من ♫♪

جز غم دوری حرفی نیست

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

بدون دلیل گریه هام ♫♪

جزبی تو بودن چیزی نیست

برای من که عاشقم ♫♪

عشق همیشگی تویی

اون که کنارش دل خوشم ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

فقط تویی ،تویی ،تویی

لالالالا لالا گل پونه ♫♪

بیا که بدون تو دل خونه

بیا که بدون تو تن خستم ♫♪

لبریز از حس جنونه

Www.arvandmusic.ir

لالالالا لالا گل لاله ♫♪

زندگی بی تو واسم محاله

بیا از اون وقتی که رفتی ♫♪

این دل داره همش می ناله

گریه شده کار من و ♫♪

♫♯♯ اهنگ همایون لالایی ♫♫♯♫♯♫

غصه شده همدم من

قطره ی اشک تو چشام ♫♪

شده شریک غم من

خونه بدون تو شده ♫♪

مثل یه زندون سوت و کور

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

من موندم و هق هق واسه ♫♪

خاطره های جور واجور

بیا که با اومدنت ♫♪

تموم می شه درد های من

بیا که وقتی تو باشی ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

قشنگ می شه دنیای من

لالالالا لالا گل پونه ♫♪

بیا که بدون تو دل خونه

بیا که بدون تو تن خستم ♫♪

لبریز از حس جنونه

Www.arvandmusic.ir

لالالالا لالا گل لاله ♫♪

زندگی بی تو واسم محاله

بیا از اون وقتی که رفتی ♫♪

این دل داره همش می ناله

بدون که تو هق هق من ♫♪

♫♯♯ اهنگ همایون لالایی ♫♫♯♫♯♫

جز غم دوری حرفی نیست

بدون دلیل گریه هام ♫♪

جزبی تو بودن چیزی نیست

برای من که عاشقم ♫♪

عشق همیشگی تویی

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

اون که کنارش دل خوشم ♫♪

فقط تویی ،تویی ،تویی

لالالالا لالا گل پونه ♫♪

بیا که بدون تو دل خونه

بیا که بدون تو تن خستم ♫♪

Www.arvandmusic.ir

لبریز از حس جنونه

لالالالا لالا گل لاله ♫♪

زندگی بی تو واسم محاله

بیا از اون وقتی که رفتی ♫♪

این دل داره همش می ناله

Www.arvandmusic.ir

♫♪

اهنگ همایون لالایی
- مشاهده

اهنگ همایون گنجشکای خونه

اهنگ همایون گنجشکای خونه
Music HMAYVN – GNJSHKAY KHVNH + Lyrics + 320 And 128

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

ای چراغ هر بهانه از تو روشن ، از تو روشن ♫♪

ای که حرفای قشنگت ، منو آشتی داده با من

من و گنجشکای خونه ، دیدنت عادتمونه ♫♪

به هوای دیدن تو ، پر می گیریم از تو لونه

باز میای که مثل هر روز برامون دونه بپاشی ♫♪

♫♯♯ اهنگ همایون گنجشکای خونه ♫♫♯♫♯♫

منو گنجشکا می میریم ، تو اگه خونه نباشی

همیشه اسم تو بوده اول و آخر حرفام ♫♪

بس که اسم تو رو خوندم ، بوی تو داره نفس هام

عطر حرفای قشنگت ، عطر یک صحرا شقایق ♫♪

تو همون شرمی که از اون سرخه گونه های عاشق

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

شعر من رنگ چشاته ، رنگ پاک بی ریایی ♫♪

بهترین رنگی که دیدم ، رنگ زرد کهربایی

من و گنجشکای خونه ، دیدنت عادتمونه ♫♪

به هوای دیدن تو ، پر می گیریم از تو لونه

ای چراغ هر بهانه از تو روشن ، از تو روشن ♫♪

Www.arvandmusic.ir

ای که حرفای قشنگت ، منو آشتی داده با من

من و گنجشکای خونه ، دیدنت عادتمونه ♫♪

به هوای دیدن تو ، پر می گیریم از تو لونه

باز میای که مثل هر روز برامون دونه بپاشی ♫♪

منو گنجشکا می میریم ، تو اگه خونه نباشی

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

همیشه اسم تو بوده اول و آخر حرفام ♫♪

بس که اسم تو رو خوندم ، بوی تو داره نفس هام

عطر حرفای قشنگت ، عطر یک صحرا شقایق ♫♪

تو همون شرمی که از اون سرخه گونه های عاشق

شعر من رنگ چشاته ، رنگ پاک بی ریایی ♫♪

Www.arvandmusic.ir

بهترین رنگی که دیدم ، رنگ زرد کهربایی

من و گنجشکای خونه ، دیدنت عادتمونه ♫♪

به هوای دیدن تو ، پر می گیریم از تو لونه

♫♪

اهنگ همایون گنجشکای خونه
- مشاهده