اهنگ پری زنگنه پاییز

اهنگ پری زنگنه پاییز
Music PRY ZNGNH – PAYYZ + Lyrics + 320 And 128

Www.arvandmusic.ir

نگو از گل ،نگو از یخ ♫♪

که در پاییزم

نگاهم کن ، نگاهم کن ♫♪

چه درد انگیزم

با من نه گل ،نه آواز ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

نه آسمان ،نه پرواز

گل مرده ی آوار برگم ♫♪

پاییزی ام، هم فصل مرگم

اگر در شب ،اگر در باد ♫♪

اگر در اشک می رویم

Www.arvandmusic.ir

کدامین گل؟کدامین باغ؟ ♫♪

من از پاییز می گویم

اگر ماهم،اگر خورشید ♫♪

اگر هم بغض باران

همه عشقم،همه بخشش ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

از اینجا تا بهاران.

♫♪

اهنگ پری زنگنه پاییز
- مشاهده