اهنگ پيروز تو چطور میگی (حمید)

اهنگ پيروز تو چطور میگی (حمید)
Music PيRVZ – TV CHTVR MYGY (HMYD) + Lyrics + 320 And 128

♫♯♯ اهنگ پيروز تو چطور میگی (حمید) ♫♫♯♫♯♫

:: دکلمه :: ♫♪

تو چطور میگی که من برای تو کم بودم

منی که عاشق ترین عاشق عالم بودم ♫♪

تو فقط دیده گریون خواستی

من برات قلب پر از خون بودم ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

آخه تو فقط یه عاشق خواستی

اما من گذشته از جون بودم ♫♪

:: حمید ::

تازه انگار داره باورم میشه ♫♪

من و تو سایه و نوریم

♫♯♯ اهنگ پيروز تو چطور میگی (حمید) ♫♫♯♫♯♫

تازه انگار داره باورم میشه ♫♪

با هم و از هم چه دوریم

بین ما پنجره ای باز نمیشه ♫♪

بین ما قصه ای آغاز نمیشه

بین ما همیشه یک دیواره ♫♪

Www.arvandmusic.ir

تازه فهمیدم حقیقت داره

:: دکلمه :: ♫♪

تو فقط دست نوازش خواستی

من سرا پا غرق خواهش بودم ♫♪

تو همیشه در پی بهانه ها

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

اما من حدیث سازش بودم ♫♪

آره , تو یک دل سپرده خواستی

چه کنم که سر سپردت بودم ♫♪

تا که هرگز کسی عاشقت نشه

واسه مردم درس عبرت بودم ♫♪

Www.arvandmusic.ir

:: حمید ::

تازه انگار داره باورم میشه ♫♪

من و تو سایه و نوریم

تازه انگار داره باورم میشه ♫♪

با هم و از هم چه دوریم

♫♯♯ اهنگ پيروز تو چطور میگی (حمید) ♫♫♯♫♯♫

بین ما پنجره ای باز نمیشه ♫♪

بین ما قصه ای آغاز نمیشه

بین ما همیشه یک دیواره ♫♪

تازه فهمیدم حقیقت داره

:: دکلمه :: ♫♪

♫♯♯ اهنگ پيروز تو چطور میگی (حمید) ♫♫♯♫♯♫

منی که ساده به خاک افتادم

بایدم ساده بدی بر بادم ♫♪

راستی لعنت به من دیوونه که

به تو قلبمو چه آسون دادم ♫♪

تو چطور میگی که من برای تو کم بودم

♫♯♯ اهنگ پيروز تو چطور میگی (حمید) ♫♫♯♫♯♫

منی که عاشق ترین عاشق عالم بودم ♫♪

♫♪

اهنگ پيروز تو چطور میگی (حمید)
- مشاهده