اهنگ گروه بروبکس سوسن خانم

اهنگ گروه بروبکس سوسن خانم
Music GRVH BRVBKS – SVSN KHANM + Lyrics + 320 And 128

♫♯♯ اهنگ گروه بروبکس سوسن خانم ♫♫♯♫♯♫

خوشگل خانوم، ابرو کمون، چشم عسلی، سوسن خانوم ♫♪

خوشگل خانوم، ابرو کمون، چشم عسلی، سوسن خانوم (ترانه از سایت listenpersian.net)

میخوام بیام در خونتون ♫♪

نمی خوام بیای

حرف بزنم با باباتون ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

وای نمی خواد آقا

میخوام بیام در خونتون ♫♪

حرف بزنم با باباتون

بگم شدم عاشق دخترتون ♫♪

می خوام بشم من دومادتون

Www.arvandmusic.ir

بابا می خوام بیام خواستگاری نگو نه نگو نمیشه ♫♪

این قلب من عاشقه تازه عاشق تر هم میشه

خوشگل خانوم، ابرو کمون، چشم عسلی، سوسن خانوم ♫♪

میخوام بیام در خونتون

حرف بزنم با باباتون ♫♪

Www.arvandmusic.ir

بگم شدم عاشق دخترتون

می خوام بشم من دومادتون ♫♪

بابا می خوام بیام خواستگاری نگو نه نگو نمیشه

میشم فدات / عاشق چشمات / میریزم به پات / تو هرچی بخوای ♫♪

هالا نمه نمه بیا تو بغلم / سوسن خانوم آره تویی تاج سرم

Www.arvandmusic.ir

آی نمه نمه بیا تو بغلم / سوسن خانوم آره تویی تاج سرم ♫♪

میگم بوس بکن ازم

میگی اسمم سوسنه نه اعظم ♫♪

حالا سوسنه سوزنه سوزن موزنه هرچی باشه سوسن باشه

سوسن خانوم یدونه باشه ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

کفش های سفید پاشه

به چی مینازی بیا پیش ما ♫♪

جد تو ناصردیشنا

این همه و یکیش ما ♫♪

بیاین بشیم سیریش ما

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

شبونه میام دم در خونه ♫♪

میدزدمت میبرمت زن خونه بشی

سر 2 سال راه میندازیم یه مخزن گنده جوجه کشی ♫♪

دامن کوتاه برام بپوشی

منم شلوار گل گلی و کشی ♫♪

Www.arvandmusic.ir

نگو نمیشه / نه نمیشه

نگو نمی خوای / نه نمی خوام ♫♪

نگو نمیشه / نه نمیشه

نگو نمی خوای / نه نمی خوام ♫♪

خوشگل خانوم، ابرو کمون، چشم عسلی، سوسن خانوم

Www.arvandmusic.ir

خوشگل خانوم، ابرو کمون، چشم عسلی، سوسن خانوم ♫♪

میخوام بیام در خونتون

نمی خوام بیای ♫♪

حرف بزنم با باباتون

وای نمی خواد آقا ♫♪

♫♯♯ اهنگ گروه بروبکس سوسن خانم ♫♫♯♫♯♫

میخوام بیام در خونتون

حرف بزنم با باباتون ♫♪

بگم شدم عاشق دخترتون

می خوام بشم من دومادتون ♫♪

بابا می خوام بیام خواستگاری نگو نه نگو نمیشه

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

این قلب من عاشقه تازه عاشق تر هم میشه ♫♪

هالا نمه نمه بیا تو بغلم / سوسن خانوم آره تویی تاج سرم

آی نمه نمه بیا تو بغلم / سوسن خانوم آره تویی تاج سرم ♫♪

هالا نمه نمه بیا تو بغلم / سوسن خانوم آره تویی تاج سرم

آی نمه نمه بیا تو بغلم / سوسن خانوم آره تویی تاج سرم ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

خوشگل خانوم، ابرو کمون، چشم عسلی، سوسن خانوم

سوسن خانوم ♫♪

نام های دیگر آهنگ:

سوسن خانم ♫♪

Www.arvandmusic.ir

♫♪

اهنگ گروه بروبکس سوسن خانم
- مشاهده