اهنگ گروه بلک کتس با تو بودن

اهنگ گروه بلک کتس با تو بودن
Music GRVH BLK KTS – BA TV BVDN + Lyrics + 320 And 128

Www.arvandmusic.ir

حرفای تو برای من امید زندگی به فرداست ♫♪

وقتی میگی دوست دارم بهترین لحظه ی دنیاست

تو بهترین خلقت خدا من پیش تو حقیرم ♫♪

تویی تو مکتب عشق من از تو جون می گیرم

با یک اشاره ی تو صد بار برات می میرم ♫♪

♫♯♯ اهنگ گروه بلک کتس با تو بودن ♫♫♯♫♯♫

ای … عشق من

چه خوبه … با تو بودن ♫♪

با تو نفس کشیدن

تنها دلیل زنده بودن ♫♪

با تو نفس کشیدن

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

تنها دلیل زنده بودن ♫♪

با تو بودن !

تو آسمون به رنگ عشق رنگین کمون کشیدی ♫♪

از اون بهار رنگارنگ به قلب من رسیدی

خوش اومدی ای عشق چون نسیم گلها ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

ای تکیه گاه من ای طلوع فردا

خوش اومدی ای عشق چون نسیم گلها ♫♪

ای تکیه گاه من ای طلوع فردا

ای … عشق من ♫♪

چه خوبه … با تو بودن

Www.arvandmusic.ir

با تو نفس کشیدن ♫♪

تنها دلیل زنده بودن

با تو نفس کشیدن ♫♪

تنها دلیل زنده بودن

با تو بودن ! ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

نوازش دستای تو لالایی خوب شبونه

صدای تو به گوش من بهترین شعر عاشقونه ♫♪

تو بهترین خلقت خدا من پیش تو حقیرم

تویی تو مکتب عشق من از تو جون می گیرم ♫♪

با یک اشاره ی تو صد بار برات می میرم

♫♯♯ اهنگ گروه بلک کتس با تو بودن ♫♫♯♫♯♫

ای … عشق من (عشق من) ♫♪

چه خوبه … با تو بودن (با تو بودن)

با تو نفس کشیدن ♫♪

تنها دلیل زنده بودن

با تو نفس کشیدن ♫♪

Www.arvandmusic.ir

تنها دلیل زنده بودن

با تو بودن ! ♫♪

با تو بودن !

♫♪

اهنگ گروه بلک کتس با تو بودن
- مشاهده

اهنگ گروه بلک کتس سر به هوا

اهنگ گروه بلک کتس سر به هوا
Music GRVH BLK KTS – SR BH HVA + Lyrics + 320 And 128

♫♯♯ اهنگ گروه بلک کتس سر به هوا ♫♫♯♫♯♫

بذار بگم از نگاش ♫♪

بذار بگم از اداش

بذار بگم از صداش ♫♪

بذار بگم از لباش

لب لب لب لب ♫♪

Www.arvandmusic.ir

لب لب هوو …

لبی مثه لب توپولک من ♫♪

مزه ی عسل شیرینی و قند نداره

نداره نداره نداره ♫♪

چشمی مثه چشم خوشگلکم

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

مژگون بلند ابروی کمند نداره ♫♪

نداره نداره نداره

دار و ندارم , روز و روزگارم ♫♪

ماه شب تارم , صبر و قرارم

دار و ندارم گلمه ♫♪

♫♯♯ اهنگ گروه بلک کتس سر به هوا ♫♫♯♫♯♫

قر و غمزهاش مال خودمه

کسی رو به جز اون ندارم ♫♪

کاری به این و اون ندارم

سرم به کار خودمه ♫♪

هوشم و حواسم گلمه

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

سرم به کار خودمه ♫♪

هوشم و حواسم گلمه

لب لب هوو … ♫♪

از تو کوچه وقتی میاد تنگه غروب

دوون دوون دوون دوون ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

یکی تو دلم داد می زنه

نرو نرو نرو پیشم بمون ♫♪

نرو نرو (پیشم بمون)

از پیش دل و یار ♫♪

نرو

♫♯♯ اهنگ گروه بلک کتس سر به هوا ♫♫♯♫♯♫

توی کوچه بازار ♫♪

نرو

از پیش دل و یار ♫♪

نرو

توی کوچه بازار ♫♪

♫♯♯ اهنگ گروه بلک کتس سر به هوا ♫♫♯♫♯♫

نرو

توروخدا تنها ♫♪

نرو

سر به هوا راه ♫♪

نرو

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

تند نرو تند نرو ♫♪

تند و تند و تند راه نرو

تند و تند و تند راه نرو ♫♪

یواش یواش راه بیا

یواش یواش راه بیا ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

عشوه نکن غمزه نیا

یه کمی با ما راه بیا ♫♪

حالا ناز نکن قهر نکن لب بر نچین

ای یار جونی ♫♪

حالا یار منی مال منی من کشتتم

♫♯♯ اهنگ گروه بلک کتس سر به هوا ♫♫♯♫♯♫

اینو خوب می دونی ♫♪

اینو خوب می دونی

بذار بگم از نگاش ♫♪

بذار بگم از اداش

بذار بگم از صداش ♫♪

Www.arvandmusic.ir

بذار بگم از لباش

لپی مثه لپ گل گلکم ♫♪

رنگ گله نار هوای بهار و نداره

نداره نداره نداره ♫♪

یاری مثه یار دلبرکم

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

کلک و ادای شیطون بلا رو نداره ♫♪

نداره نداره نداره

دار و ندارم , روز و روزگارم ♫♪

ماه شب تارم , صبر و قرارم

دار و ندارم گلمه ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

قر و غمزهاش مال خودمه

کسی رو به جز اون ندارم ♫♪

کاری به این و اون ندارم

سرم به کار خودمه ♫♪

هوشم و حواسم گلمه

♫♯♯ اهنگ گروه بلک کتس سر به هوا ♫♫♯♫♯♫

سرم به کار خودمه ♫♪

هوشم و حواسم گلمه

لب لب هوو … ♫♪

از تو کوچه وقتی میاد تنگه غروب

دوون دوون دوون دوون ♫♪

Www.arvandmusic.ir

یکی تو دلم داد می زنه

نرو نرو نرو پیشم بمون ♫♪

نرو نرو (پیشم بمون)

از پیش دل و یار ♫♪

نرو

♫♯♯ اهنگ گروه بلک کتس سر به هوا ♫♫♯♫♯♫

توی کوچه بازار ♫♪

نرو

از پیش دل و یار ♫♪

نرو

توی کوچه بازار ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

نرو

توروخدا تنها ♫♪

نرو

سر به هوا راه ♫♪

نرو

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

تند نرو تند نرو ♫♪

تند و تند و تند راه نرو

تند و تند و تند راه نرو ♫♪

تند نرو تند نرو

♫♪

Www.arvandmusic.ir

اهنگ گروه بلک کتس سر به هوا
- مشاهده