اهنگ گروه رادیکال هم پرواز

اهنگ گروه رادیکال هم پرواز
Music GRVH RADYKAL – HM PRVAZ + Lyrics + 320 And 128

Www.arvandmusic.ir

[رامیار شیخ لاری] ♫♪

تو سکوت شب زخمی میشکنه تیغ تو گلویم

وقت دل بریدن از تو عاشق زنده به گورم. ♫♪

ساکن شهر جدایی همسفر بی تو چه دردی

بس که با تو بی تو رفتم از تو لبریز عبورم.از تولبریز عبورم. ♫♪

♫♯♯ اهنگ گروه رادیکال هم پرواز ♫♫♯♫♯♫

[مجید رسائی پور]

ای غزل ترین ترانه واسه بیداری آواز ♫♪

بشکن این حجم غروبو با طلوع عشق پرواز.

[رامین فروغی] ♫♪

همه جا گشتمو گشتم با تو در رهگذر عشق

♫♯♯ اهنگ گروه رادیکال هم پرواز ♫♫♯♫♯♫

لحظه ها مو همه کشتم بی تو ای بی خبر من. ♫♪

[مجید]

اولین وقفه ی این عشق بی تفاوت دل سپردن ♫♪

راز پرواز منو تو دل بریدن بود و رفتن.

[رامین] ♫♪

Www.arvandmusic.ir

با تولد ستاره تو شب سفر نبودی

کاش تو شبهای جدایی دیگه در به در نبودی. ♫♪

[رامیار شیخ لاری]

تو سکوت شب زخمی میشکنه تیغ تو گلویم ♫♪

وقت دل بریدن از تو عاشق زنده به گورم.

♫♯♯ اهنگ گروه رادیکال هم پرواز ♫♫♯♫♯♫

ساکن شهر جدایی همسفر بی تو چه دردی ♫♪

بس که با تو بی تو رفتم از تو لبریز عبورم از تولبریز عبورم

[مجید رسائی پور] ♫♪

ای غزل ترین ترانه واسه بیداری آواز

بشکن این حجم غروبو با طلوع عشق پرواز. ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

[رامین فروغی]

همه جا گشتمو گشتم با تو در رهگذر عشق ♫♪

لحظه ها مو همه کشتم بی تو ای بی خبر من.

[مجید] ♫♪

اولین وقفه ی این عشق بی تفاوت دل سپردن

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

راز پرواز منو تو دل بریدن بود و رفتن ♫♪

[رامین]

با تولد ستاره تو شب سفر نبودی ♫♪

کاش تو شبهای جدایی دیگه در به در نبودی

♫♪

♫♯♯ اهنگ گروه رادیکال هم پرواز ♫♫♯♫♯♫

اهنگ گروه رادیکال هم پرواز
- مشاهده