اهنگ گروه شبگرد 348 فراموشت می کنم

اهنگ گروه شبگرد 348 فراموشت می کنم
Music GRVH SHBGRD 348 – FRAMVSHT MY KNM + Lyrics + 320 And 128

♫♯♯ اهنگ گروه شبگرد 348 فراموشت می کنم ♫♫♯♫♯♫

فراموشت می کنم ♫♪

shabgard

گوش بده چون من دیگه نیستم دارم می رم این ورا نیستم ♫♪

تا بودم نخواستی پیشم بمونی حالا که رفتم می خوای بمونی

رو در و دیوار اسم تو مونده تنها غرورم دستتو خونده ♫♪

Www.arvandmusic.ir

وقتی می خواستم هیچ وقت نبودی جات خالی بود و برام نموندی

رنگه بهارم به رنگ سرماست عشق بهارم با تو چه تنهاست ♫♪

سنگ صبورم یه روز تو بودی تنها نگارم برام نموندی

تو دلم نمونده حرفی بخونم خوبی چی دیدم برات بمونم ♫♪

وقتی که رفتی با اون غریبه رفتی از پیشم گفتی فریبه

Www.arvandmusic.ir

نگفتی اینجا یکی نشسته پشت سرش در ها را بسته ♫♪

نرفته یادم اون همه سختی تو فکرت هستم تو فکر قاطی

نشستم اینبار با یار دیگه با خودم گفتم مردی تو دیگه ♫♪

دیگه تو نیستی عشق یه شبگرد عشقمو ول کن برو تو ولگرد

عشق کثیفت بود پیشم عمری پاکش کردم با یه رپ قاطی ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

وقتی که خوندم این رپ داغو کشیده بالا آمپر سازو

غرورت خورد شد توی نگاهم بغض تو پیچید توی صدایم ♫♪

یادته گفتم در نیفت با مرد خورد می شی اینبار با مرد شبگرد

حالا رسیدم به برج دیس لاو دیس می کنم هر کی را لاو داد ♫♪

می رم من اینبار تو حاله دیگه حالی که باشه توش چیز دیگه

Www.arvandmusic.ir

حال می کنم با تریپ مستی نیست توی اون هیچ کمو کسری ♫♪

گوش کردی رپو پس دیگه گم شو

خوب گوش کن این دیس لاو شب رو ♫♪

♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

اهنگ گروه شبگرد 348 فراموشت می کنم
- مشاهده