اهنگ گروه شش بعلاوه یک بهونه

اهنگ گروه شش بعلاوه یک بهونه
Music GRVH SHSH BALAVH YK – BHVNH + Lyrics + 320 And 128

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

اشکام دونه دونه از گونه روونه دل از دست تو ♫♪

خونه هی نیار بهونه

اشکام دونه دونه از گونه روونه…… ♫♪

برای تو میخونم از نگاهی عاشقونه

از این دلشکسته و لبی پر از ترانه ♫♪

♫♯♯ اهنگ گروه شش بعلاوه یک بهونه ♫♫♯♫♯♫

وقتی میگم دلم به دنبالت همش روونه

میگی یه عمره که داری واسم همین بهانه ♫♪

اشکام دونه دونه از گونه روونه دل از دست تو خونه هی نیار بهونه

اشکام دونه دونه از گونه روونه دل از دست تو خونه هی نیار بهونه نیار بهونه ♫♪

دیوونه دیوونه نمیخواد که بمونه

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

غم ین دل و انگار هیچ کس نمیدونه ♫♪

اره میدونم عزیزم تو این بازی تو بردی

دلی که برده بودی نبرده پس اوردی ♫♪

تو این بازیییییی تو بردی

برای تو میخونم از نگاهی عاشقونه ♫♪

♫♯♯ اهنگ گروه شش بعلاوه یک بهونه ♫♫♯♫♯♫

از این دلشکسته و لبی پر از ترانه

وقتی میگم دلم به دنبالت همش روونه ♫♪

میگی یه عمره که داری واسم همین بهانه

اشکام دونه دونه از گونه روونه دل از دسته تو خونه هی نیار بهونه ♫♪

اشکام دونه دونه دل از دسته تو خونه هی نیار بهونه نیار بهونه

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

♫♪

اهنگ گروه شش بعلاوه یک بهونه
- مشاهده