اهنگ گروه فانوس فکر

اهنگ گروه فانوس فکر
Music GRVH FANVS – FKR + Lyrics + 320 And 128

Www.arvandmusic.ir

فکر، بازی می کرد ♫♪

زندگی، چیزی بود

مثل یک بارش عید ♫♪

یک چنار پر سار

زندگی در آن وقت ♫♪

Www.arvandmusic.ir

صفی از نور و عروسک بود

یک بغل، آزادی بود ♫♪

زندگی در آن وقت، حوض موسیقی بود

♫♪

اهنگ گروه فانوس فکر
- مشاهده