اهنگ گروه فرید و بابک شهر آشنایی

اهنگ گروه فرید و بابک شهر آشنایی
Music GRVH FRYD V BABK – SHHR ASHNAYY + Lyrics + 320 And 128

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

وقتی چشات هوای گریه داره ♫♪

باز تو دلم غم میریزه دوباره

نمیتونم غم تو رو ببینم ♫♪

شادی برام گل توی شوره زاره

شادی برام گل توی شوره زاره ♫♪

Www.arvandmusic.ir

نذار دل عاشق من

تو حسرتت بمیره ♫♪

بیا که مرغ آرزوم

دوباره جون بگیره ♫♪

تو میدونی تنها ترین

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

تنهای این زمونه ♫♪

دل منه که روز و شب

به عشق تو اسیره ♫♪

دل منه که تا ابد

به عشق تو اسیره ♫♪

Www.arvandmusic.ir

دل منه که روز و شب

به عشق تو اسیره ♫♪

بیا بریم به شهر آشنایی

پا بذاریم رو قهر و رو جدایی ♫♪

ما نباید مثل دو تا غریبه

♫♯♯ اهنگ گروه فرید و بابک شهر آشنایی ♫♫♯♫♯♫

باز بخونیم آواز بی وفایی ♫♪

باز بخونیم آواز بی وفایی

وقتی چشات هوای گریه داره ♫♪

باز تو دلم غم میریزه دوباره

نمیتونم غم تو رو ببینم ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

شادی برام گل توی شوره زاره

شادی برام گل توی شوره زاره ♫♪

♫♪

اهنگ گروه فرید و بابک شهر آشنایی
- مشاهده