اهنگ گروه پارت پریزاد

اهنگ گروه پارت پریزاد
Music GRVH PART – PRYZAD + Lyrics + 320 And 128

Www.arvandmusic.ir

هنوزم دوست دارم دلم می خواد داد بزنم ♫♪

تو پریزاد منی ، چه جور ازت دل بکنم

یه پری که اومدی از لابه لای قصّه ها ♫♪

که شریک دل بشی تو شادی ها و غصّه ها

که شریک دل بشی تو شادی ها و غصّه ها ♫♪

♫♯♯ اهنگ گروه پارت پریزاد ♫♫♯♫♯♫

* * * * *

یه روزی گفتی که با من می مونی تا به ابد ♫♪

گلهای عشق رو به تو هدیه دادم سبد سبد

برات از عاشقی گفتم از دلهای بی قرار ♫♪

که یه وقت نخوای بری تو نذاری پا به فرار

♫♯♯ اهنگ گروه پارت پریزاد ♫♫♯♫♯♫

من اگه بی تو باشم زندگی معنا نداره ♫♪

دل من میره و تو اونم منو جا می ذاره

دل من میره و تو اونم منو جا می ذاره ♫♪

هنوزم دوست دارم دلم می خواد داد بزنم

* * * * * ♫♪

Www.arvandmusic.ir

دلمو به سادگی دادم به دستهای پری

ولی باز هم اشتباه ، امان از این ناباوری ♫♪

حالا باید تو بری ، میگی که راهی نداری

چون پریِ قصّه ای و پس گناهی نداری ♫♪

حالا باید تو بری ، میگی که راهی نداری

Www.arvandmusic.ir

چون پریِ قصّه ای و پس گناهی نداری ♫♪

هنوزم دوست دارم دلم می خواد داد بزنم

* * * * * ♫♪

دلمو به سادگی دادم به دستهای پری

ولی باز هم اشتباه ، امان از این ناباوری ♫♪

Www.arvandmusic.ir

حالا باید تو بری ، میگی که راهی نداری

چون پریِ قصّه ای و پس گناهی نداری ♫♪

حالا باید تو بری ، میگی که راهی نداری

چون پریِ قصّه ای و پس گناهی نداری ♫♪

تو هیچ گناهی نداری

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

هنوزم دوست دارم دلم می خواد داد بزنم ♫♪

تو پریزاد منی ، چه جور ازت دل بکنم

یه پری که اومدی از لابه لای قصّه ها ♫♪

که شریک دل بشی تو شادی ها و غصّه ها

که شریک دل بشی تو شادی ها و غصّه ها ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

که شریک دل بشی تو شادی ها و غصّه ها

♫♪

♫♪

اهنگ گروه پارت پریزاد
- مشاهده