اهنگ گروه گپ حیف من

اهنگ گروه گپ حیف من
Music GRVH GP – HYF MN + Lyrics + 320 And 128

Www.arvandmusic.ir

هر چی که تا الان به پات بودم من بسته ♫♪

یه عاشق دیوونه برات بودم من بسته

هر چی که تا الان به پات بودم من بسته ♫♪

یه عاشق دیوونه برات بودم من بسته

فراموشم کن برو ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

دیگه تو دلم جایی نداری

خاموشم کن برو ♫♪

میخوام که تنهام بذاری

حیف من همیشه برات میمیردم ♫♪

حیف من همیشه از تو میخوندم

Www.arvandmusic.ir

حیف من همه روز و سبام و ♫♪

چه عاشقونه به پات سوزوندم

برو دیگه برو ♫♪

از پیشم برو

برو برو دیگه ♫♪

♫♯♯ اهنگ گروه گپ حیف من ♫♫♯♫♯♫

پیش من نیست جات

برو برو دیگه دوست ندارم ♫♪

نمیبینم دیگه دنیا رو تو چشمات

فراموشم کن برو ♫♪

دیگه تو دلم جایی نداری

♫♯♯ اهنگ گروه گپ حیف من ♫♫♯♫♯♫

خاموشم کن برو ♫♪

میخوام که تنهام بذاری

فراموشم کن برو ♫♪

دیگه تو دلم جایی نداری

خاموشم کن برو ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

میخوام که تنهام بذاری

فراموشم کن فراموشم کن ♫♪

خاموشم کن خاموشم کن

برو برو ♫♪

حیف من حیف من

Www.arvandmusic.ir

♫♪

اهنگ گروه گپ حیف من
- مشاهده

اهنگ گروه گپ خوش باور

اهنگ گروه گپ خوش باور
Music GRVH GP – KHVSH BAVR + Lyrics + 320 And 128

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

دلم خیلی برات تنگه ♫♪

دلم خیلی برات تنگه

دل تو جنسش از سنگه ♫♪

دل تو جنسش از سنگه

دل من ابر بارونه ♫♪

♫♯♯ اهنگ گروه گپ خوش باور ♫♫♯♫♯♫

دل من ابر بارونه

دل تو قدر نمیدونه ♫♪

دل تو قدر نمیدونه

توی دستام گل یاسه ♫♪

تو چشامام پر احساسه

♫♯♯ اهنگ گروه گپ خوش باور ♫♫♯♫♯♫

گذشتی از من آسوده ♫♪

نگو قشمت همین بوده

یادمه گفتی تو دنیا ♫♪

هیچکی مثل من نمیشه

یادمه گفتی دوسم داری ♫♪

Www.arvandmusic.ir

میمونی واسه همیشه

دل خوش باور منو ♫♪

هر جا که خواستی کشوندی

پا به پات اومدم اما رفتی و پیشم نموندی ♫♪

دلم خیلی برات تنگه

Www.arvandmusic.ir

دل تو جنسش از سنگه ♫♪

دل من ابر بارونه

دل تو قدر نمیدونه ♫♪

توی دستام گل یاسه

تو چشامام پر احساسه ♫♪

♫♯♯ اهنگ گروه گپ خوش باور ♫♫♯♫♯♫

گذشتی از من آسوده

نگو قشمت همین بوده ♫♪

یادمه گفتی تو دنیا

هیچکی مثل من نمیشه ♫♪

یادمه گفتی دوسم داری

♫♯♯ اهنگ گروه گپ خوش باور ♫♫♯♫♯♫

میمونی واسه همیشه ♫♪

دل خوش باور منو

هر جا که خواستی کشوندی ♫♪

پا به پات اومدم اما رفتی و پیشم نموندی

پیشم نموندی …. ♫♪

♫♯♯ اهنگ گروه گپ خوش باور ♫♫♯♫♯♫

دلم خیلی برات تنگه

دل تو جنسش از سنگه ♫♪

دل من ابر بارونه

دل تو قدر نمیدونه ♫♪

توی دستام گل یاسه

♫♯♯ اهنگ گروه گپ خوش باور ♫♫♯♫♯♫

تو چشامام پر احساسه ♫♪

گذشتی از من آسوده

نگو قشمت همین بوده ده ده … ♫♪

♫♪

اهنگ گروه گپ خوش باور
- مشاهده