اهنگ گروه 2Beat منو تو آغوشت بگیر

اهنگ گروه 2Beat منو تو آغوشت بگیر
Music GRVH 2BEAT – MNV TV AGHVSHT BGYR + Lyrics + 320 And 128

♫♯♯ اهنگ گروه 2Beat منو تو آغوشت بگیر ♫♫♯♫♯♫

منو تو آغوشت بگیر ♫♪

(ترانه از سایت listenpersian.net)

امروز روز چندم این فصل بی تولده ♫♪

فصلی که یک لبخند تو تموم دلخوشیم شده

دست نوازشی بکش به روی تنهایی من ♫♪

Www.arvandmusic.ir

کنار تو دقیقه ها انگار قشنگتر میگذرن

متن ترانه و آهنگ از سایت Listen Persian ♫♪

منو تو آغوشت بگیر شاید کمی آروم بشم

من سالهای ساله که محتاج این آرامشم ♫♪

منو تو آغوشت بگیر تا حس کنم که زنده ام

Www.arvandmusic.ir

من عمریه دچار این دنیای بی آینده ام ♫♪

امروز روز چندم این فصل بی تولده

فصلی که یک لبخند تو تموم دلخوشیم شده ♫♪

دست نوازشی بکش به روی تنهایی من

کنار تو دقیقه ها انگار قشنگتر میگذرن ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

متن ترانه و آهنگ از سایت Listen Persian

منو تو آغوشت بگیر که خیلی وقته عاشقم ♫♪

که خیلی وقته خسته از شمردن دقایقم

منو تو آغوشت بگیر تا حس کنم که زنده ام ♫♪

من عمریه دچار این دنیای بی آینده ام

Www.arvandmusic.ir

نمی دونم چرا هنوز انقد غریب و مبهمی ♫♪

چیزی بگو تا لحظه ای باور کنم که پیشمی

کم نشو از دنیای من حالا که سرد و یخ زده م ♫♪

حالا که با اینهمه عشق به دیدن تو اومدم

منو تو آغوشت بگیر شاید کمی آروم بشم ♫♪

Www.arvandmusic.ir

من سالهای ساله که محتاج این آرامشم

منو تو آغوشت بگیر تا حس کنم که زنده ام ♫♪

من عمریه دچار این دنیای بی آینده ام

♫♪

اهنگ گروه 2Beat منو تو آغوشت بگیر
- مشاهده