اهنگ گوگوش شهرزاد قصه گو

اهنگ گوگوش شهرزاد قصه گو
Music GVGVSH – SHHRZAD GHSH GV + Lyrics + 320 And 128

♫♯♯ اهنگ گوگوش شهرزاد قصه گو ♫♫♯♫♯♫

آن زمان ها در دل شب های خویش ♫♪

کاخ عشق و آرزویی داشتم

در درون قصر رویاهای خود ♫♪

شهرزاد قصه گویی داشتم

گفت و گو با ماه رویی داشتم ♫♪

♫♯♯ اهنگ گوگوش شهرزاد قصه گو ♫♫♯♫♯♫

آه تا او بود و آن گفتار او

زنده گی با قصه ها پیوسته بود ♫♪

چشم تا بگشودم از رویای خود

آن پرستو از بَرَم پر بسته بود … ♫♪

Www.arvandmusic.ir

پس بگویید آشنای من کجاست؟ ♫♪

شهرزاد قصه گوی من کجاست؟

در میان بستر گل های سرخ ♫♪

همچو شبنم در کنارم می نشست

با زبان دلنشین عشق خویش ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

تار غم ها را زهم در می گسست

با محبت در کنارم می نشست ♫♪

آه تا او بود و آن گفتار او

زندگی با قصه ها پیوسته بود ♫♪

چشم تا بگشودم از رویای خود

♫♯♯ اهنگ گوگوش شهرزاد قصه گو ♫♫♯♫♯♫

آن پرستو از بَرَم پر بسته بود ♫♪

پس بگویید آشنای من کجاست؟

شهرزاد قصه گوی من کجاست؟ ♫♪

اهنگ گوگوش شهرزاد قصه گو
- مشاهده

اهنگ گوگوش بیزار

اهنگ گوگوش بیزار
Music GVGVSH – BYZAR + Lyrics + 320 And 128

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

منم این خسته دلِ درمانده ♫♪

به تو بیگانه پناه آورده

منم آن از همه دنیا رانده ♫♪

در رهم هستی خود گم کرده

از ته کوچه مرا میبینی ♫♪

♫♯♯ اهنگ گوگوش بیزار ♫♫♯♫♯♫

می شناسی اما در می بندی

شاید ای با غم من بیگانه ♫♪

بر من از پنجره‏ای می خندی

با تو حرفی دارم ♫♪

خسته‏ام، بیمارم

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

جز تو ای دور از من ♫♪

از همه بیزارم

جز تو ای دور از من ♫♪

از همه بیزارم

گریه کن، گریه نه بر من خنده ♫♪

♫♯♯ اهنگ گوگوش بیزار ♫♫♯♫♯♫

یاد من باش و دل غمگینم

پاکیم دیدی و رنجم دادی ♫♪

من به چشم خودم این میبینم

خوبه دیروزی من در بگشا ♫♪

که بگویم ز تو هم دل کندم

♫♯♯ اهنگ گوگوش بیزار ♫♫♯♫♯♫

خسته از این همه دلتنگیها ♫♪

بر تو و عشق و وفا می خندم

با تو حرفی دارم ♫♪

خسته‏ام، بیمارم

زیر لب می گویم ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

از تو هم بیزارم

زیر لب می گویم ♫♪

از تو هم بیزارم

♫♪

♫♯♯ اهنگ گوگوش بیزار ♫♫♯♫♯♫

♫♪

اهنگ گوگوش بیزار
- مشاهده

اهنگ گوگوش نمیاد آلبوم

اهنگ گوگوش نمیاد آلبوم
Music GVGVSH – NMYAD ALBVM + Lyrics + 320 And 128

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

آسمون ابریه اما دیگه بارون نمیاد ♫♪

صدای گریه ی بارون توی ناودون نمیاد

اون که من دوسش دارم از خونه بیرون نمیاد ♫♪

واسه ی این دل تنها دیگه مهمون نمیاد

نمیاد نمیاد نمیاد تا بدونه ♫♪

♫♯♯ اهنگ گوگوش نمیاد آلبوم ♫♫♯♫♯♫

جای خالیش تو خونه

واسه من یه زندونه ♫♪

دیگه اون دوست نداره

واسه من گل بیاره ♫♪

روی موهام بذاره

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

یادمه روزی که آشنا شدیم ♫♪

روزی که مثل دو غنچه وا شدیم

وقتی اون با بوسه لب هامو می بست ♫♪

نم بارون رو لبامون می نشست

نمیاد نمیاد نمیاد تا بدونه ♫♪

♫♯♯ اهنگ گوگوش نمیاد آلبوم ♫♫♯♫♯♫

جای خالیش تو خونه

واسه من یه زندونه ♫♪

دیگه اون دوست نداره

واسه من گل بیاره ♫♪

روی موهام بذاره

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

♫♪

♫♪

اهنگ گوگوش نمیاد  آلبوم
- مشاهده

اهنگ گوگوش همسفر

اهنگ گوگوش همسفر
Music GVGVSH – HMSFR + Lyrics + 320 And 128

♫♯♯ اهنگ گوگوش همسفر ♫♫♯♫♯♫

تو از کدوم قصه ای که خواستنت عادته ♫♪

نبودنت فاجعه بودنت امنیته

تو از کدوم سرزمین تو از کدوم هوایی ♫♪

که از قبیله ی من یه آسمون جدایی

اهل هر جا که باشی قاصد شکفتنی ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

توی بهت و دغدغه ناجی قلب منی

پاکی آبی یا ابر نه خدایا شبنمی ♫♪

قد آغوش منی نه زیادی نه کمی

منو با خودت ببر ای تو تکیه گاه من ♫♪

خوبه مثل تن تو با تو همسفر شدن

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

منو با خودت ببر من به رفتن قانعم ♫♪

خواستنی هر چی که هست

تو بخوای من قانعم ♫♪

ای بوی تو گرفته تن پوش کهنه ی من

چه خوبه با تو رفتن رفتن همیشه رفتن ♫♪

♫♯♯ اهنگ گوگوش همسفر ♫♫♯♫♯♫

چه خوبه مثل سایه همسفر تو بودن

هم قدم جاده ها تن به سفر سپردن ♫♪

چی می شد شعر سفر بیت آخرین نداشت

عمر پوچ من و تو دم واپسین نداشت ♫♪

آخر شعر سفر آخر عمر منه

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

لحظه ی مردن من لحظه ی رسیدنه ♫♪

منو با خودت ببر ای تو تکیه گاه من

خوبه مثل تن تو با تو همسفر شدن ♫♪

منو با خودت ببر من حریص رفتنم

عاشق فتح افق دشمن برگشتنم ♫♪

♫♯♯ اهنگ گوگوش همسفر ♫♫♯♫♯♫

منو با خودت ببر منو با خودت ببر

♫♪

اهنگ گوگوش همسفر
- مشاهده